ул. Г. С. Раковски 201

Център
София 1142

България

0 - 24 ч. при смъртен случай

+359 2 981 78 08

+359 888 671 072 

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ ЕЛИТ - ЦЕНТЪР ЗА РЕПАТРАЦИИ АЛИАНС

ПОГРЕБЕНИЕ

Организацията на погребение ще ви сблъска освен с тъга и с множество въпроси и решения, които трябва да вземете. Нашият екип ще ви помогне в този процес с разбиране и професионални съвети и ще ви запознае със стоките и услугите, които предлагаме.

Удостоверяване на смъртта

Необходими документи

Съобщение за смърт - издава се от личния лекар на покойния, в случай, че смъртта е настъпила в дома. Ако семейният лекар не се отзове, агенцията осигурява лекар, който да установи смъртта и издаде съобщение за смърт. В случай, че смъртта настъпи в болнично заведение, документът се издава от лекуващия лекар, в съответното отделение.

 

Лична карта/паспорт на покойния

 

Агенцията съставя акта за смърт на покойния

РИТУАЛ И Погребение

Погребението е една от най-старите традиции в погребалната култура. Извършва се в земя, надземни или подземни гробници, наследствено или новоотпуснато гробно място.

Полагането в гроб обикновено се предшества от траурна церемония. Ритуалът би могъл да бъде религиозен или поклонение, а също така и двата последователно, да се проведе на територията на гробищен парк или извън него.
 

За организацията на церемонията, погребението необходимите документи и съпътстващите ги стоки и услуги, разчитайте на съдействието и подкрепата на нашия екип.
 

Вярваме, че няма унифициран начин за провеждането на едно траурно събитие. Дори и спазвайки местните традиции и обичаи, всяко е индивидуално, защото нуждите и желанията на всяко семейство са различни.

Ще ви преведем през този труден момент с необходимият подход и разбиране.  

Погребение в семейно или ново гробно място

За погребение в семейно гробно място е необходимо да е изминал санитарният срок от 8 години и набор от документи за доказване правото на ползване.

 

В настоящия момент за жители на гр. София, се отпускат безвъзмездно за период от 8 години, гробни места в гробищен парк Банкя - полето. Отпускането се разрешава с молба декларация от семейството и единствено при наличие на смъртен случай.

 

Приживе гробно място може да бъде закупено единствено в Православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил“ в кв. Бояна.