ул. Г. С. Раковски 201

Център
София 1142

България

0 - 24 ч. при смъртен случай

+359 2 981 78 08

+359 888 671 072 

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ ЕЛИТ - ЦЕНТЪР ЗА РЕПАТРАЦИИ АЛИАНС

КРЕМАЦИЯ

Кремацията става все по-предпочитана алтернатива пред традиционното погребение в България. Разчитайте на нас да ви запознаем с процеса, детайлите и стоките, съпътстващи организацията на кремация.                                      

Удостоверяване на смъртта

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕТИ

Съобщение за смърт – издава се от личния лекар на покойния, в случай, че смъртта е настъпила в дома. Ако семейния лекар не се отзове, агенцията осигурява лекар, който да установи смъртта и издаде съобщението за смърт. В случай, че смъртта настъпи в болнично заведение, документът се издава от лекуващия лекар в съответното отделение.                               

 

Лична карта / паспорт на покойния.                                                    

                                                     

Агенцията съставя акта за смърт на покойния.                                             

                     

Талон разрешение за кремация – медицински документ, издаван от лекаря установяващ смъртта, позволяващ извършването на кремация на покойния.

 

Документ доказващ родствената връзка между покойния и заявителя на кремацията - удостоверение за родствени връзки/ акт за раждане/ акт за брак/ нотариално заверено волеизявление.                           

                       
Заявител на кремацията може да бъде единствено най-близкия жив родственик.                                                                             

РИТУАЛ И КРЕМАЦИЯ

Също както при традиционното погребение, кремирането на покойния се предшества от траурен ритуал. Организацията на ритуала, прощаването и на помена в последствие, не се различава по своето естество.  Можете да изберете дали службата да бъде религиозна или не, и къде да бъде проведена.
 

Като изключение ритуалът може да се проведе и след като е извършена кремацията, в случаите, в които е било невъзможно да се състои преди нея - като например при смърт извън страната.

 

Кремирането е индивидуален процес и се извършва в деня на ритуала.

 

За всички решения и избори, които ще трябва да направите, разчитайте на професионалните съвети на нашия екип.

полагане в гробно място или ниша

Не се изисква санитарен минимум за полагане на урна в гробно място или урнова ниша. Необходим е набор от документи за доказване правото на ползване.                                           

 В общинските гробищни паркове на територията на гр. София, урнова клетка може да бъде закупена единствено при наличие на смъртен случай.                         


Приживе урнова клетка може да бъде закупена единствено в Православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил“ в кв. Бояна.                                         

съхранение на урна в дома

С промяната в  Наредба № 2 на МЗ от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, бе разрешено на семейството, ако пожелае, да получи урната за лично съхранение или за да бъде разпръсната пепелта.                                                

 

 


 

БИО УРНА - ЗАСАЖДАНЕ НА ДЪРВО

"Животът се измерва не с години, а с дирята, оставена след нас."

Петър Караангов

Един нетрадиционен и природосъобразен начин да остане следа след загубата на скъп на сърцето ви човек.


 

Предлагаме биоразградими урни от екологично чисти материали със семенце от дърво. Можете да засадите урната на любимо място или близо до дома и да наблюдавате как расте. Био урните са продукт на Молиан.


 

Израстването на това дърво е доказателство за кръговрата на живота и че, дори след края има начало.